عاشقان غذا

سر آشپز

عاشقان غذا

منو

گوشت گوساله بانوپز - چلو گوشت گوساله۱۵۰,۰۰۰ ریال

چلو گوشت گوساله

پلو با ماهی قزل آلا - شوید پلو با ماهی قزل آلا۱7۰,۰۰۰ ریال

شوید پلو با ماهی قزل آلا

مرغ بانو پز - شنیسل مرغ با سس بانوپَز۱۴۰,۰۰۰ ریال

شنیسل مرغ با سس بانوپَز

بانوپز - ماکارونی بانوپَز۱۰۰,۰۰۰ ریال

ماکارونی بانوپَز

پلو با گوشت گوساله بانوپز - باقالی پلو با گوشت گوساله۱۹۰,۰۰۰ ریال

باقالی پلو با گوشت گوساله

کره بانو پَز - چلو کره بانو پَز6۰,۰۰۰ ریال

چلو کره بانو پَز

کباب مخصوص - خوراک کباب مخصوص بانوپَز14.000 تومان

خوراک کباب مخصوص بانوپَز

جوجه حلزونی - چلو جوجه حلزونی۱۳۰,۰۰۰ ریال

چلو جوجه حلزونی

جوجه کباب ترش - چلو جوجه کباب ترش۱۵۰,۰۰۰ ریال

چلو جوجه کباب ترش

کباب بختیاری - چلو کباب بختیاری۱۷۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب بختیاری

کباب برگ ترش بانو پَز - چلو کباب برگ ترش۱۷۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب برگ ترش

کباب وزیری - چلو کباب وزیری۱۶۰,۰۰۰ ریال

چلو کباب وزیری

جوجه کباب با استخوان - چلو جوجه با استخوان۱۵۰,۰۰۰ ریال

چلو جوجه با استخوان

Ghorme Sabzi بانو پز - قورمه سبزی لذیذ10000 تومان

قورمه سبزی لذیذ

چین بانو پز - جمعه: ته چین لذیذ۱۱۰,۰۰۰ ریال

جمعه: ته چین لذیذ

آلو اسفناج بانو پز - پنج شنبه: آلو اسفناج۸۵,۰۰۰ ریال

پنج شنبه: آلو اسفناج

فسنجان بانوپز - چهارشنبه: فسنجان۱۲۰,۰۰۰ ریال

چهارشنبه: فسنجان

کرفس بانوپز - سه شنبه: خورشت کرفس۸۵,۰۰۰ ریال

سه شنبه: خورشت کرفس

بادمجان بانوپز - دوشنبه: قیمه بادمجان۹۰,۰۰۰ ریال

دوشنبه: قیمه بادمجان

Dolme BanoPaz 1 - دلمه برگ مو بانو پز140,000 ریال

دلمه برگ مو بانو پز

kashk bademjan BanoPaz 1 - کشک بادمجان لذیذ۹۰,۰۰۰ ریال

کشک بادمجان لذیذ

Meatball Tabrizi BanoPaz - کوفته تبریزی لذیذ۱۲۵,۰۰۰ ریال

کوفته تبریزی لذیذ

BanoPaz1 - میرزا قاسمی۱۰۰,۰۰۰ ریال

میرزا قاسمی

Halim bademjan BanoPaz - حلیم بادمجان۱۲۰,۰۰۰ ریال

حلیم بادمجان

گوشت بانو پَز - کتلت گوشت بانوپَز11.000 تومان

کتلت گوشت بانوپَز

داغ پیاز سرخ کرده بانو پز - پیاز داغ کاراملی بانو پَز450000 ریال

پیاز داغ کاراملی بانو پَز

طارم بانو پَز - برنج طارم | خوش عطر و پخت900.000 ریال

برنج طارم | خوش عطر و پخت

سرخ شده بانو پز - کرفس سرخ شده بانو پَز150000 ریال

کرفس سرخ شده بانو پَز

دوست گرامی؛ به دلیل توسعه و تجهیز کترینگ بانو پَز، شروع فعالیت در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد...کانال تلگرام